بررسی عملکرد بلند مدت وکیوم باتوم در بازیابی خصوصیات شیمیایی ، فیزیکی و رئولوژیکی قیر پیر شده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE07_649

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پیرشدگی قیر باعث تغییرات عمدهای در خواص شیمیایی ، فیزیکی و رئولوژیکی قیر می شود که منجر به آسیب و شکست روسازی می گردد. یکی از روشهای مناسب جهت بهبود خصوصیات قیر پیر شده، استفاده از عوامل بازسازی کننده می باشد. هدف این تحقیق بررسی عملکرد وکیوم باتوم در بازیابی خصوصیات شیمیایی ، فیزیکی و رئولوژیکی قیر پیر شده می باشد. همچنین ، به کمک آزمایش شبیه ساز پیرشدگی ، عملکرد بلند مدت قیر بازیابی شده توسط وکیوم باتوم مورد ارزیابی قرار گرفت . در این تحقیق جهت بررسی خصوصیات شیمیایی ، فیزیکی و رئولوژیکی نمونه های قیر از آزمایش های میکروسکوپ نیروی اتمی ، آنالیز عنصری ، درجه نفوذ، نقطه نرمی ، ویسکوزیته چرخشی ، خزش و بازیابی قیر در چند سطح تنش و جاروب دامنه خطی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که استفاده از وکیوم باتوم باعث بازسازی مورفولوژی قیر پیر شده و بازیابی خصوصیات فیزیکی آن می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که قیر بازیابی شده در بلند مدت دارای عمر خستگی بالاتر و پتانسیل اکسیداسیون کمتری نسبت به قیر پایه می باشد. که بیانگر عملکرد بهتر قیر بازیابی شده توسط وکیوم باتوم در بلند مدت می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن زیاری

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدعلی زیاری

دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

صادق بنانژاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران