آقای مهندس صادق بنانژاد

Engineer Sadegh Bananezhad

Researcher ID: (241289)

2
1
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • زیاری، حسن و صادق بنانژاد و محمد علی زیاری. "ارزیابی عملکرد بلند مدت عامل بازسازی کننده نفتنیک در بازیابی خصوصیات قیر پیر شده." نشریه مهندسی عمران امیرکبیر (2021)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی دانشگاه علم و صنعت ایران (1401-تاکنون)