تبیین نقوش گیاهی کاشی کاری اسلامی با الگوبرداری از طبیعت ، در معماری اسلامی (نمونه موردی کاشی کاری سردر ورودی مسجد جامع شهرکرد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_0273

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

مقاله حاضر، ابتدا به تبیین طرح و نقش های گیاهی به کاررفته در کاشی کاری های برگرفته از طبیعت پرداخته ، سپس نقوش کاشی های سردر مسجد را مورد توجه قرار داده است . و در ادامه به بررسی نقش های گیاهی موجود در کاشی کاری ها سر در ورودی مسجد، پرداخته است . از دیدگاه دیگر محققان، تصاویر کاشی ها و نقوش برگرفته از طبیعت بر روی کاشی ها تحلیل شده است ، اما ماهیت نقوش کاشی های سردر مسجد جامع شهرکرد مورد تحلیل قرار نگرفته است در پروژه حاضر تاثیر، نقوش گیاهی برگرفته از طبیعت ، در تقویت و ارتقا حس وحدت و قرابت طبیعت و معنویت در انسانها، مورد توجه واقع شده است ، لذا این موضوع، نوآوری پروژه حاضر محسوب گشته است .

نویسندگان

نیلوفر ساعی

دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

شهرام تقی پور

استادیار گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران