بررسی مروری شاخص های توسعه شهری با رویکرد عدالت فضایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 153

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF10_050

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

چکیده مقاله:

عدالت فضایی یکی از مهمترین مباحثی است که رابطه بسیار وسیعی با عدالت اجتماعی و توسعه دارد و شاخه ایاز عدالت اجتماعی است که مرکز اصلی برنامه ریزی تاسیسات شهری نیز محسوب می شود. بی عدالتی را نمیتوانفقط محدود به سنجش نابرابری های اقتصادی دانست چرا که فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه انسانی استو عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است و هم عدالت و هم بی عدالتی در فضا نمایان می شود. از این رو تجزیهو تحلیل بر کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی عدالتی های اجتماعی و نحوه تنظیم سیاست های برنامه ریزی برایکاهش یا حل آنها ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق به بررسی مروری شاخص هایتوسعه شهری با رویکرد عدالت فضایی پرداخته شده است

نویسندگان

علیرضا اسدی ازغندی

کارکنان شهرداری مشهد

حمید مرتضی پور

کارکنان شهرداری مشهد

مجید حکم آبادی

کارکنان شهرداری مشهد

احمد مقدسی

کارکنان شهرداری مشهد