بررسی مروری اهمیت و نقش پیاده مداری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 131

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF10_049

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

چکیده مقاله:

یکی از تحولات اخیر در گرایش های جدید شهرسازی جهان، توجه به حرکت پیاده و نیازهای آن به عنوان یکموضوع مهم شهری است. بی توجهی به نقش اجتماعی، اقتصادی و معماری خیابان و توجه صرف به حرکتسواره و حل مسائل مختلف آن و غفلت از ساماندهی و برنامه ریزی برای حرکت پیاده، یکی از نقایص شهرسازی معاصر محسوب می شود. شهرها درگذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بودند بگونه ای که پیادهروی به علت دسترسی آسان و هزینه کم اصلی ترین روش جابجایی مردم در فضاها برای کلیه افراد جامعه بهشمار میرفت. این امر با ورود اتومبیل و انقلاب صنعتی دستخوش تغییر شد؛ بدین معنا که موضوع عابر پیاده بهدست فراموشی سپرده شد. توجه به حمل و نقل موتوری شهرها را با مسائل جدیدی همچون معضلات زیستمحیطی، افزایش چاقی مفرط افراد، بی هویتی و فقدان معنا روبه رو ساخت. رهیافت های بسیاری جهت پاسخ بهاین معضلات در جهان رقم خورده است. یکی از رهیافت های جدید برنامه ریزی و طراحی شهری که تاکید ویژهبر پیاده مداری و محور پیاده دارد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی مروری اهمیت و نقشپیاده مداری در شهرها پرداخته شده است.

نویسندگان

علیرضا اسدی ازغندی

کارکنان شهرداری مشهد

حمید مرتضی پور

کارکنان شهرداری مشهد

مجید حکم آبادی

کارکنان شهرداری مشهد

احمد مقدسی

کارکنان شهرداری مشهد