بررسی ساختار فرهنگی و میزان آمادگی پذیرش نظام پیشنهادها درسازمان صنایع هوایی ن.م

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 861

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEASQOM01_051

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

اجرای نظام پیشنهادها که مقدمه حرکت به سوی نظام مدیریت مشارکتی است و چندی است که درسازمان های دولتی و غیردولتی درایران به اجرا گذاشته شده و بادرجات متفاوتی موفقیت هایی هم نصیبش شده است نیاز به یک بستر مساعد دارد بطور کلی شیوه های رفتاری انسان متاثر است از باورها ارزشها هنجارهای زندگی و حتی عادتهایی استکه بعلت تکرار عادت ثانویه انسان می گردد از آنجا که رفتا رانسان ها متاثر از ویژگیهای فرهنگی آنان است بنابراین م یتوان ادعا نمود که هرشیوه مدیریت و هگرونه تدبیر اداره کردن و پرورش دادن درهمه سازمان ها یکسان نتیجه بخش نخواهد بود از جمله اجرای نظام پیشنهاد از آنجا که میزان آمادگی سازمان دراجرای صحیح این نظام می تواند بسیار موثر باشد لذا پژوهشی با هدف بررسی میزان امادگی سازمان دراجرای مناسب نظام پیشنهاد درسازمان صنایع هوای یانجام گرفت

نویسندگان

محمدمهدی هادوی

معاون پژوهش و فناوری سازمان صنایع هوایی

مهدی حیاتبخش

مشاور سازمان صنایع هوایی درطراحی و استقرار نظام پیشنهادها