فلسفه مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اسلام

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 163

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN04_024

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1401

چکیده مقاله:

شیوه های مدیریت و رهبری تابعی از ارزش های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه یا تمدن است و منابع انسانی در هر کشور و حکومتی از مهمترین سرمایه های آن کشور و حکومت به شمار می رود. نظام ارزشی حاکم در کشورهای مختلف، متفاوت است. کشورها در جهت تطبیق این علم با نظام ارزشی خویش پژوهش ها و تلاش های فراوانی انجام می-دهند. مدیریت علمی و پژوهش در مدیریت مبتنی بر نظریه های علمی است و مدیریت ارزشی، مدیریتی مبتنی بر مبنای ارزش ها است. خانواده، موسسات آموزشی و مذهب از مهم ترین منابع یادگیری فرهنگی به شمار می روند. خانواده اساسی ترین واحد پرورش و توسعه فرهنگ است و مذهب به طور تنگاتنگی با مدیریت ارزش ها مرتبط می-شود و بر فعالیت های روزانه افراد نظیر شروع و پایان زمان کار، ایام تعطیلی، آداب و رسوم و حتی نوع تغذیه آنها تاثیر می گذارد. پدیده دین به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تاثیرگذار بر فرهنگ و تمدن به ویژه سیاست، از مباحثی است که همواره دولت ها و حکومت ها با آن در تعامل بوده اند. دین اسلام بعنوان آخرین و کامل ترین دین، رسالت هدایت انسان ها را بر عهده دارد و از مباحث عمده آن تنظیم روابط انسان هاست. اسلام در مورد هیچ موردی بدون ارائه ی طریق نیست. مدیریت هم به عنوان بخشی از مسائل جوامع بشری، منحصر به اداره زندگی مادی نبوده بلکه در امور مذهبی و معنوی هم ضرورت پیدا می کند. خداوند سبحان مدیرانی چون انبیاء را برای هدایت مردم فرستاد و ایشان با اینکه بیش تر داعیه معنوی داشتند، در حد قابل توجهی در مدیریت اجتماع هم موفق بودند و جوامع خود را به سوی رشد، کمال و پویایی سوق می دادند. اسلام، مذهب را راهی برای سعادت بشر می داند. مدیریت یکی از آموزه های اسلام است. محور مدیریت در اسلام، انسان است و هدف اساسی نیز رشد و تعالی ارزش-های معنوی اوست. به طور کلی مدیریت اسلامی تابع ارزش ها و مسئول تزریق این ارزش ها به جامعه است. رفتار مدیر در سازمان و جایگاه و نحوه عمل سازمان( به عنوان بخشی از جامعه) الگویی برای سایرین است لذا در اسلام بر تاثیر انسان در موضع رهبری بسیار تاکید شده و صلاح و فساد جامعه منوط به فردی دانسته شده که در موضع قدرت قرار دارد.

نویسندگان

سیدموسی خادمی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

علیرضا نبی نیا

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور