نقش ترویج فعالیت های ورزشی بر بهره وری کارکنان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 36

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBSCONF02_036

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی سازمان ها تکاپو در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها است از جمله عوامل موثر بر توسعه و پیشرفت سازمان ها، ارتقای بهره وری کارکنان است. که در این راستا، عوامل متعددی ممکن است نقش آفرینی نمایند، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بهره وری کارمندان، اوقات فراغت آنها است. لذا پژوهش حاضر به بررسی ترویج فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت و بهره وری کارمندان با تاکید بر مطالعه مقالات داخلی و خارجی می پردازد.در این راستا محقق با بررسی خلاصه مقالات از پایگاه های اطلاعاتی google scholar, taylor&francis online ,noormag, SID, science direct, ieeexplorespringer link, به طور سیستماتیک مورد جستجو قرار داد و مقالات انگلیسی زبان مربوطه از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ و مقالات فارسی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ بررسی شدند. کلید واژه های Employee leisure time influence, Productivity, و اوقات فراغت، تاثیر، بهره وری کارمندان و تفریح به منظور دستیابی به مقاله های مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به معیار های تعیین شده از ۴۱ مقاله به دست آمده در نهایت ۲۶ مقاله در این مطالعه وارد شده و ارتباط بین ترویج فعالیت های و.رزشی و بهره وری کارمندان بررسی شد.براساس نتایج مطالعات توصیفی-تحلیلی؛ افرادی که ساعت های زیادی را کار می کنند و زمان استراحتشان کم است شرایط کاری، خیلی کم به آنها اجازه بهره گیری از اوقات فراغت را می دهد. از این رو اجرای طرح دورکاری موجب کاهش استرس شغلی کارکنان دورکار و نیز موجب افزایش اوقات فراغت می شود. همچنین نیازهای روانی کارکنان در سازمان از طریق کاربرد فنون کیفیت زندگی کاری و اوقات فراغت برآورد می شود. در این راستا، از جمله عوامل عدم مشارکت در فعالیت های ورزشی را می توان به مشکلات مربوط به اماکن و تجهیزات ورزشی، مشکلات مدیریتی و مشکلات اقلیمی و آب و هوایی، اشاره کرد. اکثریت کارفرمایان از پشتیبانی رسمی یا غیر رسمی برای اوقات فراغت کارکنان، عمدتا در قالب تعدیل فعالیت های کاری، حمایت می کند و معتقد است که چنین حمایت هایی ارزشمند و مفید هستند. با این حال از جمله پیامدهای دخالت اوقات فراغت بر عملکرد خدمات را میتوان، کاهش رضایت شغلی دانست. با این حال مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی باعث می شود تا نگرش کلی کارکنان نسبت به اشتغال بهبود یابد. یک دید کلی مثبت از تنوع کارکنان توسط مدیران اوقات فراغت می تواند منجر به تاثیر مثبتی بر نتایج سازمانی شود. یک چهارم کارکنان از نحوه گذران اوقات فراغت خود راضی هستند ۵/۴۳ درصد آنان با انگیزه کسب نشاط و احساس لذت ورزش می کنند. نتیجه گیری نشان می دهد که برنامه ریزی برای ترویج اوقات فراغت، به صورت یکی از برنامه های مهم برای ملت ها و دولت ها در آمده است. اوقات فراغت بخش مهم از ثروت ملی در هر جامعه به شمار می رود، که نحوه برخورد با آن، میزان نابهنجاری ها، کجروی ها و آسیب های اجتماعی را تغییر می دهد و در صورت استفاده بهینه از اوقات فراغت، کارمندان از سلامت روحی و روانی و شادابی فیزیکی بیشتری برخوردار شده و در بهره وری آنان موثر خواهد بود.

کلیدواژه ها:

سازمان ، بهره وری کارمندان ، ترویج اوقات فراغت ورزشی ، leisure time ، .Employee productivity

نویسندگان

محمد نوری

دانشجوی کارشناس ارشد،دانشگاه بین المللی اما رضا(ع)،مشهد،ایران

وحید ساعت چیان

هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،مشهد،ایران

مهدی اصفهانی

هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،مشهد،ایران