تدابیر سازمان ملل متحد برای حفاظت از صلح جهانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPCR03_028

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

بشریت و دهکده جهانی متشکل از کشورهای عضو جامعه بین المللی همگی مدیون سازمان ملل متحد هستند کهبه طور مستمر و شبانه روزی در تدارک نیازهای متنوع انسان ها و کاستن از درد و رنج و آلام متنوع آنهاست به اینترتیب اگر جامعه بین المللی هم اکنون دیگر شاهد جنگ جهانی سوم یا برخورد هسته ای نیست همه بخاطرتلاش های سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف آن است. سازمان ملل متحد هر سال به میلیون ها نفر غذا می رساندبهداشت را تدارک می بیند به پیکار با بی سوادی و خرافات مبادرت می ورزد و برای توسعه پایدار و خلع صلاحمی کوشد با گرسنگی فقر و تبعیض بر علیه زنان و اقلیت ها مبارزه می کند و از تلاش برای دستیابی به اهدافاعلامیه هزاره ملل متحد حمایت می کند حفاظت از محیط زیست دریاها خشکی ها و هوا و اتمسفر زمین را توصیهمی کند و بر رعایت حقوق بشر و حقوق بشردو ستانه نظارت دارد و تلاش دارد که صلح را در فکر و ذهن و باورانسان ها بگنجاند و به مقابله با انواع بیماری ها می پردازد و با اعلام محکومیت خشونت و تروریسم به تصویب انواعمعاهدات و قطعنامه های ضدتروریستی مسیر مبارزه قانونی با آنها را هموار می کند حتی پناهندگان را نیز تحتحمایت خود قرار داده و بالاترین و مهمترین رسالت سازمان ملل متحد حفاظت از صلح و امنیت بین المللی است وبه نوعی همه ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل برای د ستیابی به این هدف و آرمان ارز شمند در تکاپوهستند. هدف از این تحقیق شناخت رهنمودهای سازمان ملل متحد در پا سداری از صلح جهانی است و روشمطالعه توصیفی- تحلیلی است و یافته های تحقیق ثابت می کند که ساازمان ملل متحد در این زمینه بسیار کارآمدعمل کرده و همچنان پیشتاز است.

کلیدواژه ها:

صلح جهانی مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد عملیات حفظ صلح

نویسندگان

لیندا موثقی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تبریز