سازه ها و ساختمان های بدون مراقبت و سازه های ناایمن و در مقابل سازه هایامن و هوشمند

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUPCONF01_025

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در شرایط حال حاضر سازه ها و تجاری سازی امر ساخت و ساز وتبدیل شدن ان به صنعت ساخت و سازو پیشرفت های روزافزون در امرنظارت و فن اوری های ارایه شده در این زمینه ها و همچنین هوشمند کردن امنیت ساکنین که رقابت در این زمینه بسیار تنگاتنگ پیشمیرود ورود فن اوری در بخش ایمنی و تعمیرات و نگهداری از سازه ها تقریبا به سمت فراموشی پیش میرود و تقریبا تمامی نواوری هایاین حوزه مخصوصا هوشمند سازی برای امنیت و هوشمند کردن محیط داخلی سازه ها و رفع نیازهای سکونت یا استفاده ی ساکنینبوده و کمتر فن اوری به صورت هوشمند انحصارا در زمینه ی حفظ امنیت سازه ها به کار گرفته شده. و نگرش و منفعت اقتصادی در اینموضوع از اهمیت بالیی برخورداراست چون جلب نظر مصرف کننده ی نهایی براساس ظواهر و امکانات عینی بوده و هست و پنهانکردن عیوب و خطاهای اجرایی بیشتر مدنظر کارفرمایان می باشد و متاسفانه به صورت روزافزون رو به افزایش است. پژوهش و تحقیق مابر روی امنیت و هوشمند کردن مقاومت سازه ها و بخش های حیاتی سازه ها و شناسایی اسیب های احتمالی و ناگهانی براساسفرسایشات غیرقابل پیش بینی یا اتفاقی و حتی انالیز و تشخیص اسیب های انها با استفاده از اینترنت اشیا و چند نرم افزار و سخت افزاراست تا بتوان رفتار سازه در طول عمر مورد استفاده ی ان رصد و بررسی و از طریق انالیز داده ها اسیب شناسی و قبل از بوجود امدنفاجعه های انسانی و خسارات مالی جبران ناپذیر بتواند با اطلع رسانی انها به افراد دخیل و متخصص در امر تعمیرو نگهداری و رفع انها. بخش زیادی از خسارات ناشی از حوادث ناگهانی را کاهش داد

نویسندگان

حسین سالاروند

کارشناس عمران