نگاهی بر اهمیت مدیریت کلاس درس توسط معلم به عنوان یک رفتار فرهنگی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPESCONF14_029

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1401

چکیده مقاله:

مدرسه با هدف رشد نسل کامل چندجانبه برای زندگی آینده فعالیت می کند . با این حال، آموزش به کودکان مهم نیست که چه نوع موضوعی بایدآموزش داده شود، واقعا پیچیده و چالش برانگیز است. معلمان نیز در فرآیند تدریس و برقراری ارتباط با کودکان با مسائل مختلفی روبرو هستند. در آن زمان، آنها ملزم به استفاده از راهبردهای مفید برای رسیدگی آسان به فراگیران هستند. شیوه های موثر مدیریت کلاس با نتایج رفتاری و تحصیلی دانش آموزان مرتبط است ، چارچوبهایی برای مدیریت کلاس درس از نظر فرهنگی پدیدار شدهاند، اما توجه کمی به اندازه گیری و بررسی سیستماتیک این شیوه ها، به ویژه در ارتباط با حوزه های سنتیتر مدیریت کلاس درس داده شده است. پاسخگویی فرهنگی ممکن است به عنوان توسعه سایر استراتژی های مدیریت کلاس درس عمل کند . با توجه به اهمیت موضوع هدف ار انجام پژوهش حاضر نگاهی بر اهمیت مدیریت کلاس درس توسط معلم بع عنولن یک رفتار فرهنگی است. روش مطالعه در این پژوهش به صورت کتابخانه ای(مروری) بوده است. برای این منظور از مطالب تحقیقات و مقاله های انجام شده در این حیطه استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

مدیریت کلاس درس ، استراتژی ، معلم و دانش آموز.

نویسندگان

آرزو راژ

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان