اثربخشی آموزش تاب آوری و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان پنجم آذر گرگان سال ۱۴۰۰

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 300

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE14_120

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت اجرا و روش جمع آوری اطلاعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی ۷۹ زن مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان پنج آذر گرگان در شهر گرگان در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادهاند. تعداد ۳۰ نفر به طور تصادفی ساده انتخاب و با همین روش در دوگروه ۱۵ نفری جایگزین شدند. سرانجام یکی از گروه ها به طور تصادفی ساده به عنوان گروه ازمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. گروه آزمایشی به مدت۸جلسه، هرجلسه ۹۰ دقیقه به صورت گروهی در معرض آموزش تاب آوری قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن (۱۹۹۲) بود. همچنین برنامه آموزشی تاب آوری براساس مدل هندرسون و میلستن (۲۰۰۹) در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای صرفا به گروه آزمایش آموزش داده شد یافته ها نشان داد که آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان پنجم آذر گرگان اثربخش است.

نویسندگان

سارا تجری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی پارسا

رویا آزادی کناری

استادیار دکتری روانشناسی سلامت،گروه روانشناسی،موسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران

شعبانعلی باقریان

استادیاردکتری روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر،ایران