رابطه بین مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری با توجه به آستانه بازده حقوق صاحبان سهام

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_706

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری شرکت با توجه به آستانه تاثیر بازده حقوق صاحبان سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور اثر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به آستانه تاثیر بازده حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین، اثر متغیرهای کیوتوبین، جریانات نقدی عملیاتی، اهرم مالی، سودآوری، هزینه های عمومی، پاداش مدیران، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و اندازه شرکت در مدل های رگرسیونی کنترل شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت ۱۶۴ شرکت در دوره زمانی ۶ ساله بین سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ (در مجموع ۹۸۴ سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون تریشیلد با استفاده از نرم افزار ۸Eviews ثابت بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که در مجموع رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و رفتارسرمایه گذاری شرکت ها تحت تاثیر اثر آستانه ای بازده حقوق صاحبان سهام قرار دارد

کلیدواژه ها:

مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری ، مدیریت سود واقعی ، رفتار سرمایه گذاری ، بازده حقوق صاحبان سهام.

نویسندگان

یلدا ذاکری

کارشناسی ارشد حسابداری، گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد پردیسان، قم، ایران