تحلیل ساختاری اثرات مولفه ها ی موثر بر فضای تاب آور (مورد پژوهی: بازار تاریخی تبریز)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-46-1_002

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه فضاهایی که بدون در نظرگیری زمینه طراحی شده اند، در مواجهه با تحولات آسیب پذیر بوده و کارایی خود را سریع از دست می دهند. در این میان ویژگی های فضایی هرچند به تاب آوری کمک می کند اما به تنهایی کافی نبوده و همخوانی فضا با زمینه بیشترین اهمیت را دارد. لذا با هدف تحلیل چگونگی اثرگذاری مولفه های زمینه و قابلیت های فضایی در تداوم حیات بازار تاریخی تبریز مطالعه حاضر به روش تحقیق ترکیبی با ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، مشاهده و سندکاوی انجام گرفت. براساس نتایج تطبیقی داده های کمی-کیفی وضعیت تاب آوری بازار در حد مطلوبی قرار دارد و بین مولفه های زمینه ای و قابلیت های فضایی با تاب آوری فضایی رابطه معنی داری برقرار است که بیشترین اثرگذاری زمینه گرایی بر تاب آوری با میانجی گری قابلیت های فضایی صورت گرفته، بنابراین اثر غیرمستیقم آن بیشتر می باشد. زمینه زیست محیطی و فرهنگی و قابلیت تطبیق پذیری و واکنش پذیری فضا دارای بیشترین تاثیر و زمینه کالبدی و قابلیت انعطاف پذیری دارای کمترین تاثیر هستند. لذا فضای زمینه گرا در طی زمان از طریق حفظ انسجام و پیوستگی خود و به واسطه ظرفیت مقابله آن در برابر اختلالات از طریق ارتقای قابلیت ها و راهبردها می تواند با حفظ هویت تاب بیآورد و به حیات کالبدی و عملکردی خود ادامه دهد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

راحله عبدالهی

گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

اسلام کرمی

گروه معماری. واحد اردبیل. دانشگاه آزاد اسلامی. اردبیل. ایران

احد نژاد ابراهیمی

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

لیلا رحیمی

گروه معماری دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اکبری، ع.، بذرافکن، ک.، تهرانی، ف. و سلطانزاده، ح. ۱۳۹۶. ...
 • بحرینی، س. ح. ۱۳۹۳. فرایند طراحی شهری. تهران: دانشگاه تهران ...
 • بهزادفر، م. ۱۳۸۴. طراحی شهری در زمینه بررسی موردی بم. ...
 • برولین، ب. س. ۱۳۸۳. معماری زمینه گرا، سازگاری ساختمان های ...
 • بل، س. ۱۳۸۶. منظر الگو ادراک و فرایند. ترجمه بهناز ...
 • تولایی، ن. ۱۳۸۰. زمینه گرایی در شهرسازی. مجله هنرهای زیبا ...
 • رازقی، ع ر.، درخشانی، ن. ۱۳۹۴. سنجش نگرش بازاریان نسبت ...
 • رازقی، ع. ر. و درخشانی، ن. ۱۳۹۶. تاب آوری کالبدی ...
 • سهیلی، ج.، بحرالعلومی، ز. ۱۳۹۳. زمینه گرایی در معماری. گوهر ...
 • شاهی زارع، س.، کرمی، ا. و رفیعیان، م. ۱۳۹۸. تجزیه ...
 • شفقی، س. ۱۳۷۸. نقش بازار در ساختار شهر اسلامی. فصلنامه ...
 • علوی زاده، س .ا.، اسلامی، س. غ. و حبیب، ف. ...
 • فرزادبهتاش، م .ر.، پیربابایی، م .ت.، کی نژاد، م .ع. ...
 • قبادیان، و. ۱۳۸۸. مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب. ...
 • قرایی، ف.، مثنوی، م .ر. و حاجی بنده، م. ۱۳۹۶. ...
 • کارمونا، م.، جان، پ. و چاپمن، د. ۱۳۹۴ب. از سیاست ...
 • کارمونا، م.، هیت، ت.، تیسدل، ت. و استیون، ت. ۱۳۹۴الف. ...
 • هاشم پور، پ.، نژادابراهیمی، ا. و یزدانی، ث. ۱۳۹۷. کاربست ...
 • Aitchison, Mathew. ۲۰۱۲. Finding the context in mies. Journal of ...
 • Beirao, J. ۲۰۱۱. Generative tools for flexible urban design. Atlantis, ...
 • Bernier, Q. and Meinzen-Dick, R. ۲۰۱۴. Resilience and social capital: ...
 • Çizgen, G. ۲۰۱۲. Rethinking the role of context and contextualism ...
 • Cumming, G.S. ۲۰۱۱a. Spatial resilience: integrating landscape ecology, resilience, and ...
 • Cumming, G.S. ۲۰۱۱b. Spatial resilience in social-ecological systems: Springer Science ...
 • Cumming, G.S. Collier, J. ۲۰۰۵. Change and identity in complex ...
 • Dolega, L, Celińska-Janowicz, D. ۲۰۱۵. Retail resilience: A theoretical framework ...
 • Erkip, F., Kızılgün, Ö., Akinci, G.M. ۲۰۱۴. Retailers’ resilience strategies ...
 • Fernandes, J.R. and Chamusca, P. ۲۰۱۴. Urban policies, planning and ...
 • ICHHTO. ۲۰۰۹. Executive summary Tabriz Historical bazaar complex. ۱st ed. ...
 • Ozuduru, BH., Varol, C., Ercoskun, O.Y. ۲۰۱۴. Do shopping centers ...
 • Simmie, J. and Martin, R. ۲۰۱۰. Editor’s choice: The economic ...
 • Singleton, A., Dolega, L., Riddlesden, D., Longley, P. ۲۰۱۶. Measuring ...
 • Uraz, T., Pulhan, H. and Ulucay, P., V. O. Ülker ...
 • Wilson, G.A., Schermer, M. and Stotten R. ۲۰۱۸. The resilience ...
 • Wrigley, N. and Dolega, L. ۲۰۱۱. Resilience, fragility, and adaptation: ...
 • نمایش کامل مراجع