زمان بندی یکپارچه پرستاران و بیماران با در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تعامل و سازگاری افراد، و ایمنی بیماران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_031

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

مدیریت کارآمد پرسنل پرستاری در بیمارستان از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که سهم عمده ای از هزینه های بیمارستان، خطاهای انسانی، و همچنین نارضایتی بیماران مرتبط با پرسنل پرستاری می باشد. در این مقاله، هدف تعیین یک برنامه زمانبندی پرستار و تخصیص بیمار به پرستار است. در این برنامه میخواهیم زمان خدمات پرستاری را با توجه به فاکتورهای نیازسنجی بیمارستان، محدودیتها و ترجیح های پرستارها، به گونهای ترتیب دهیم که حداقل سازی هزینه کل ، حداکثر سازی رضایت پرستاران ، همچنین حداکثر ایمنی ، و حداقل سازی میزان ناسازگاری بین پرستاران و همچنین حداقل سازی میزان ناسازگاری بیماران با پرستاران تخصیص یافته به آنها را به دنبال داشته باشد. برای این منظور یک مدل ریاضی مختلط عدد صحیح چند هدفه ارائه می شود. با توجه به پیچیدگی حل این مساله برای نمونه های دنیای واقعی یک الگوریتم ژنتیک برای حل آن توسعه داده شده است که عملکرد آن برای چندین مساله نمونه در مقایسه با روش دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که الگوریتم ژنتیک توسعه یافته، قادر به یافتن جواب های کارامد در زمان معقول می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدمهدی نصیری خونساری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران

مهدی حمید

دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران