بررسی رابطه بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_013

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

بررسی رابطه بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری با تاکید بر محدودیت مالی و رقابتی بودن بازار محصولات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد برای این منظور جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نمونه تحقیق حاضر متشکل از ۱۳۲ شرکت و بازه زمانی این تحقیق سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ میباشد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری رابطه مستقیم وجود دارد و نیز رقابتی بودن بازار محصول سبب تشدید رابطه فوق شده ولیکن محدودیت مالی سبب تضعیف رابطه فوق میگردد.

کلیدواژه ها:

عضویت در گروه تجاری اعتبار ، تجاری محدودیت مالی ، رقابتی بودن بازار محصولات

نویسندگان

عطا عوض زاده

کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد آستارا_ایران

حمیدرضا عزیزی بالابیگلو

دکتری حسابداری،استادیارگروه علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اردبیل، اردبیل_ایران