تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_009

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام بر همزمانی قیمت سهام است که براساس نمونه ای مشتمل بر ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به اجرا در آمده است. پژوهش حاضر در طبقه پژوهش های آرشیوی و پس رویدادی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که شفافیت اطلاعات که طبق مدل بارث ۲۰۰۹ اندازهگیری گردید، بر همزمانی قیمت سهام اثرگذار است. همچنین آگاهی بخشی قیمت سهام بر اساس اطلاعات فصلی، ارتباط مثبت و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد

کلیدواژه ها:

شفافیت اطلاعات مالی ، آگاهی بخشی قیمت سهام ، همزمانی قیمت سهام ، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان

سمانه آقاکاظم شیرازی

استادیار، گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

احمدعلی فضلی

کارشناس ارشد، گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران