بررسی خشونت خانگی علیه زنان در اسلاماز واقعیت تا تحریف

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 752

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_244

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

یکی از آسیب های جدی پیش روی هر جامعه خشونت خانگی است و طبیعتا از مهمترین نوع خشونت های خانگی میتوان به خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد. از یک سو افزایش خشونت خانگی به علت عوامل مختلف که در دسته بندی مدرن قرار میگیرند و از سوی دیگر ایجاد شبهه در مورد عوامل سنتی -دینی ایجاد خشونت خانگی ، باعث این پرسش شده اند که آیا اسلام با چارچوب های غیراستاندارد نسبت به جهان مدرن و نسخ در قرآن و روایات مسبب ایجاد خشونت خانگی علیه زنان بوده و هست ، یا مدرنیته و علل روانی باعث این دگرگونی فرهنگی و پدید آمدن این معظل خانوادگی و اجتماعی شده اند. در این میان احادیث و روایات تحریف شده که فاصله بسیاری با واقعیت دارند خود باعث ایجاد این مناقشه در مورد اسلام و خشونت خانگی شده اند. مساله اصلی این پژوهش بررسی حقیقت وجود یا عدم وجود خشونت خانگی در راستای تبعیت از دین مبین اسلام و نیز یافتن علت ایجاد باورهای افراطی و غلط نسبت به دیدگاه های اسلام در مورد خانه و خانواده است . در ادامه با بررسی معانی مختلف کلمات و تفاسیر و احادیثی که باعث ایجاد این باورهای غلط شده اند، به حقایق و علل روانی ایجاد خشونت خانگی علیه زنان از دیدگاه قرآن کریم خواهیم پرداخت .

کلیدواژه ها:

خشونت خانگی ، خشونت خانگی علیه زنان ، اسلام ، قرآن کریم .

نویسندگان

قائم حیدری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند