سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت یکپارچه شهری در مناطق کلانشهری (نمونه موردی: مناظق ۲، ۶ و ۷ شهر شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_140

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1401

چکیده مقاله:

شهروندی، مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می برند. گروه های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست های خود بهره برداری کنند. برای اینکه شهروندی دارای مفهوم واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرار گیرند و در ادامه نیز حقوق متعدد آنها مورد توجه قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت حقوق شهروندی در مدیریت شهری شهرداری منطقه ۲ شهر شیراز می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی می باشد. در نهایت داده های تحقیق که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده بود به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش که به کمک روش کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون T حاصل شد، نشان می دهد تعدادی از شهروندان درک درستی از حقوق شهروندی ندارند و همچنین آگاهی از این حقوق میتواند بر مدیریت شهری شهروندان موثر باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه مزارعی

۱- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران

مجتبی رحیمی

۲- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه گچساران . ایران.