CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت یکپارچه شهری در مناطق کلانشهری (نمونه موردی: مناظق ۲، ۶ و ۷ شهر شیراز)

عنوان مقاله: سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت یکپارچه شهری در مناطق کلانشهری (نمونه موردی: مناظق ۲، ۶ و ۷ شهر شیراز)
شناسه ملی مقاله: CEIM01_140
منتشر شده در اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه مزارعی - ۱- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران
مجتبی رحیمی - ۲- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه گچساران . ایران.

خلاصه مقاله:
شهروندی، مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می برند. گروه های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست های خود بهره برداری کنند. برای اینکه شهروندی دارای مفهوم واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرار گیرند و در ادامه نیز حقوق متعدد آنها مورد توجه قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت حقوق شهروندی در مدیریت شهری شهرداری منطقه ۲ شهر شیراز می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی می باشد. در نهایت داده های تحقیق که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده بود به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش که به کمک روش کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون T حاصل شد، نشان می دهد تعدادی از شهروندان درک درستی از حقوق شهروندی ندارند و همچنین آگاهی از این حقوق میتواند بر مدیریت شهری شهروندان موثر باشد.

کلمات کلیدی:
کلمات کلیدی: مدیریت شهری، مدیریت یکپارچه شهری، برنامه ریزی شهری، کلانشهر شیراز.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1555175/