بررسی رویکردهای سرمایه گذاری سازمانی و ارائه استراتژی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری از دیدگاه کارکنان و مدیران (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 310

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SFMAI03_014

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها ازنظر داخلی و خارجی که درنهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی میشود به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک است. یکی از ابزارهایی که در مرحله تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار میرود تحلیل SWOT میباشد که قادر است مهمترین فاکتورهای درونی و بیرونی که میتوانند آینده یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی سرمایه گذاری در شهرداری ارومیه بر اساس تحلیل SWOT و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها به صورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۱۸ نفر از سرمایه گذاران، مدیران نهادهای دولتی ارومیه، کارشناسان و مدیران شهرداری ارومیه و خبرگان حوزه اقتصاد شهری بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه وتحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد مبین این است که جهت سرمایه گذاری در بخش مدیریت شهری، پارامترهای مربوط به مشارکت باید بهعنوان مهمترین پارامترها موردتوجه قرار گیرند. زیرا این معیار حداقل تاثیر از سایر معیارها پذیرفته و بیشترین تاثیر بر روی سایر معیارها را دارد. که این نشان میدهد که فاکتور مشارکت در امر سرمایه گذاری دارای نقش کلیدی در فرآیند انتخاب استراتژی سرمایه گذاری بهینه در بخش مدیریت شهری است.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری شهری ، تدوین استراتژی ، تصمیم گیری چندمعیاره فازی ، SWOT ، تحلیل فرایند شبکه ای فازی.

نویسندگان

قهرمان نصیری صدقیانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا

امین فرهادی

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

میلاد جعفری طلاتپه

کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی آذرآبادگان ارومیه

جلیل نصیرص صدقیانی

کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا