بررسی تاثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی در دانشگاه تهران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 26

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMC-19-4_001

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

سازمانها برای تغییر و تحول از خود بی علاقگی نشان میدهند و نوعی رخوت و بیحالی در سازمان ها دیده میشود. عمده تغییرات ضروری و حیاتی سازمان و توان انطباق پذیری سازمان با عدم اطمینانهای محیطی در باتلاق اینرسی سازمانی گرفتار میشوند و ناکام میمانند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تاثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از جهت روش تحقیقی توصیفی در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش اینرسی سازمانی متغیر مستقل و تنبلی و آنومی سازمانی متغیرهای وابسته اند. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه تهران بودند. با توجه به حجم جامعه ما (۴۰۰۰ نفر) و فرمول نمونه گیری حداقل حجم نمونه انتخابی تعداد ۳۵۰ نفر شد که به صورت طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روایی محتوا بر اساس نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش تایید شد. همچنین، برای تعیین همبستگی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS۲۲ و AMOS۲۲ استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها به تایید همه فرضیه های پژوهش انجامید: ۱. اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ ۲. اینرسی سازمانی بر آنومی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نویسندگان

علی اصغر تمرتاش

کارشناس ارشد، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور آمل، آمل، ایران

علی صابری

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران

ابولفضل خسروی

استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابراهیمی، سید عباس (۱۳۹۴). «درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل ...
 • جوادی یگانه، محمدرضا؛ فولادین، مجید (۱۳۹۱). «تنبلی اجتماعی و عوامل ...
 • شاه رضایی، مرضیه (۱۳۹۳). «بررسی تنبلی در سازمان ها»، پیام ...
 • طالبی، ابوتراب؛ امینی، سعیده ؛ طلوع پارسا، فرید (۱۳۹۴). «بررسی ...
 • عباس زاده، محمد؛ علی زاده، محمدباقر ؛ اسلامی، سید رضا ...
 • غفاری، رحمان؛ رستم نیا، یحیی (۱۳۹۶). «اینرسی سازمانی و تنبلی ...
 • فیروزجائیان، علی اصغر؛ شریفی، پرویز (۱۳۹۶). «تحلیل تنبلی دانشگاهی به ...
 • مظلومی، نادر؛ سفیدچیان، سلمان (۱۳۹۴). «بررسی نقش ظرفیت تغییر در ...
 • ReferencesAbbaszadeh, M., Alizadeh. M., & Eslami. S. R. (۲۰۱۲). “A ...
 • BagherzadehRenani, Z. (۲۰۱۱). “The mediating role of organizational justice and ...
 • Chu, AHC. & Choi, JN. (۲۰۰۵). “Rethinking procrastination, Positive effects ...
 • Ebrahimi, S. A. (۲۰۱۶). “An introduction to organizational inertia and ...
 • Firouzjaeian, A. A. & Sharifi, P. (۲۰۱۷). “Analysis of Academic ...
 • Javadi yeganeh, M. & Fouladiyan, M. (۲۰۱۱). “Social laziness and ...
 • Liao Shu-h sien, Fei Wu-chen, Liu chih-T. (۲۰۰۸). “Relationships between ...
 • Lin, P. H. (۲۰۰۸). A research on social loafing and ...
 • Majid, A., Abdullah M. T., Yasir M., & Tabassum N. ...
 • Mazloumi, N. & Sefidchiyan, S. (۲۰۱۵). “Investigation the role of ...
 • Seyed-Javadein, R., Farahi, MM., & Taheri-Attar, Gh. (۲۰۰۸). “The mediating ...
 • Shahrezaei, M. (۲۰۱۴). “A Study of Laziness in Organizations”, Payam ...
 • Steffi, H. (۲۰۱۴). Organizational Inertia as Barrier to Firms IT ...
 • Talebi, A., Amini, S., & Tolouparsa, F. (۲۰۱۵). “Investigation on ...
 • Vincent, K. (۲۰۱۳). The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation ...
 • Vosuqi Nayeri, A., Rohallahi, A., Mohammed Hussain, H. (۲۰۱۷). “The ...
 • نمایش کامل مراجع