ارتباط میان اعتماد مشتری به وب سایت و رضایت مشتری از تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت رانیران ساوه)

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,696

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAUHNCEC01_071

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1391

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان اعتماد مشتری به وب سایت(کیفیت اطلاعات، حفاظت از حریم شخصی کاربران، درک حفاظت امنیتی، تجربه کاربران و شهرت وب سایت، با رضایت مشتری از تجارت الکترونیک(خدمات و پشتیبانی، کیفیت سیستم تجارت الکترونیکی، کیفیت محتوا، استفاده و اعتماد در شرکت رانیران ساوه در سال 1390 صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 160 نفر از مشتریان شرکت بود که از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی 113 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد، اما پس از ریزش حجم نمونه 100 پرسشنامه جمع آوری شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/8923 به دست آمد و همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی می باشد. روش ضریب همبستگی پیرسون جهت شناخت ارتباط معناداری بین اعتماد مشتری به وب سایت و ابعاد آن با رضایت مشتری از تجارت الکترونیک به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین اعتماد مشتری به وب سایت و ابعاد آن با رضایت مشتری از تجارت الکترونیک به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین اعتماد مشتری به وب سایت و ابعاد آن با رضایت مشتری از تجارت الکترونیک وجود دارد. از آزمون تحلیل واریانس فریدمن نیز جهت بررسی معناداری رتبه بندی بین ابعاد مشتری به وب سایت و رضایت مشتری از تجارت الکترونیک استفاده شد که مشخص گردید بالاترین رتبه ابعاد اعتماد مشتری به وب سایت مربوط به کیفیت اطلاعات و پایین ترین رتبه مربوط به حفاظت از حریم شخصی کاربران می باشد، همچنین بالاترین رتبه در رضایت مشتری از تجارت الکترونیک مربوط به خدمات و پشتیبانی و پایینترین رتبه مربوط به استفاده می باشد.

نویسندگان

بهزاد شوقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

رضا شفیع زاده

دکتری مدیریت منابع انسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - حافظ نیا، محمد رضا. مقدمه ای بر روش تحقیق ...
 • - هسوبی، حسین. روش تحقیق و آنالیز داده ها با ...
 • - موسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی-شناسایی و طبقه بندی تجربیات ...
 • - موسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی- طراحی مدلی جهت اندازه ...
 • - گلابی، فاطمه ..نقش اعتماد اجتماعی در امر توسعه با ...
 • - قلی پور آرین، پیران نژاد علی، ارتقای اعتماد عمومی ...
 • - حسن‌زاده، رمضان، ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ ...
 • Anderson, E., Weitz, B., 1989. Determinants of continuity in conventional ...
 • Ba, S., Pavlou, P.A..(2002), Evidence of the effect of trust ...
 • Cote L., sabourin V., Vezina M., 2005, :New electronic business ...
 • Deise M.V., Nowikow K., King P., Wright A., 2000, Executives ...
 • Management, 1 sted, NY :Prentice Hall, 2002 ...
 • Firestone J.M., 2000, :Enterprise knowledge portals and e-busines solutions" White ...
 • Fui-Hoon Nah, Fiona, Davis, Sid, (2002), HCI Research Issues in ...
 • Geyskens, I., Steenkamp, J-B, E.M., Scheer, L.K. and Kumar, N. ...
 • Gefen, (2000), E-commerce: the role of familiarity and trust , ...
 • Lal K., 2005, :Determinant of the adoption of e- business ...
 • Licker.P, S(200 1)"E-commerce ...
 • success:An Attemt to Extend and respecify the Delone and Maclean ...
 • Mistal, B.A. , (1996), Trust in Modern Societies: The Search ...
 • McKnight, D. H., Choudhury, V., Kacmar, C.(2002), Developing and Validating ...
 • Mayer, R. C., J. H. Davis, F. D. Schoorman, (1995), ...
 • Millar T., Matthew L.N., Shen S.Y., Shaw M.J., _ Business ...
 • Phan D.D., 2003 :0E-business development for Information ...
 • Management 40, pp.581-590 _ ...
 • Rayport Jeffrey F.jaworsky Bernard J.Cases in e- commerce, M c ...
 • Rotter, J.B., (1967), A new scale for the measuremet of ...
 • R.M. Morgan, S.D. Hunt, (1994), The commitmente trust theory of ...
 • Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., Camerer, C..1998). Not _ ...
 • Beerli A., Martin J.D., Quintana A., (2004);"A model of customer ...
 • نمایش کامل مراجع