بررسی عوامل موثر بر بروز تقلب در آزمونها و انجام تکالیف درسی : مطالعه موردی و تحلیل سلسله مراتبی

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

33

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_177

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر بروز تقلب در آزمونها و انجام تکالیف درسی می پردازد. بر پایه مطالعات گذشته ، تعداد ۱۵ عامل موثر بر بروز تقلب انتخاب شده که این عوامل به سه دسته عوامل آموزشی ، عوامل فرهنگی و عوامل فردی دسته بندی شدند. بر همین اساس، پرسشنامه هایی به روش تحلیل سلسله مراتبی تهیه شد. در ادامه ، با استفاده از این پرسشنامه ها، ۲۰ نفر از اساتید دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در میان عوامل بررسی شده، عوامل فردی بیشترین سهم را در بروز تقلب دارند.

کلیدواژه ها:

تقلب ، آزمون ، تکلیف درسی ، مقایسه زوجی ، تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

ایمانزحمتکش
ایمان زحمتکش

دانشیار، گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران