بررسی مهارتها و شیوه های مقابله ای مساله مدار بر اساس نظریه روانشناختی فالکمن و لازاروس در مثنوی معنوی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_013

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

بشر همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود ناگزیر از رویارویی با بحرانها و چالش ها و رفع مشکلات بوده است ومهارتهای مختلفی در این زمینه کسب کرده است. هدف این مقاله بررسی مهارتها و شیوه های مقابله ای مساله مدار بر اساس نظریه روان شناختی فالکمن و لازاروس در مثنوی مولوی است که آموزش از طریق داستانها و تمثیلات و حکایات این کتاب به شیوه غیرمستقیم صورت گرفته است. روش کار در این مقاله تحلیلی توصیفی و به شیوه کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مقابله با فشارهای روانی و مشکلات در کتاب مثنوی تا حد بسیار زیادی با شیوه های مقابله ای مساله مدار بر اساس نظریه روانشناختی فالکمن ولازاروس قابل انطباق است.

کلیدواژه ها:

شیوه مقابله مساله مدار ، نظریه روان شناختی فالکمن و لازاروس ، ادب تعلیمی ، مثنوی معنوی

نویسندگان

فاطمه دریکوند

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران