بررسی ارقام بهاره گندم ایرانی در مرحله جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل به تنش

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEEDTECH05_149

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی ۶۴ رقم زراعی گندم بهاره ایرانی در مرحله جوانه زنی، تحت شرایط تنش شوری و نرمال، دو آزمایش بصورت جداگانه در قالب طرح لاتیس ساده در آزمایشگاه ژنتیک گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا شد. برای شرایط نرمال از آب مقطر و برای تیمار تنش با استفاده از نمک کلرید سدیم، محلول ۱۲۰ میلی مولار استفاده شد. بیشترین میانگین وزن خشک در شرایط نرمال مربوط به ارقام عدل و مهدوی به ترتیب با مقادیر عددی ۱۰۷/۰ و ۰۹۵/۰ و در شرایط تنش شوری در ارقام پیشتاز و DN۱۱ به ترتیب با مقادیر عددی ۰۷۳/۰و ۰۶۸/۰ مشاهده شد. همبستگی معنی داری بین وزن خشک گیاهچه در شرایط نرمال با شاخص های kiSTIKIS، شاخص تحمل و شاخص میانگین تولید مشاهده شد. در شرایط تنش شوری بیشترین همبستگی معنی دار و مثبت با وزن خشک گیاهچه در ارتباط با شاخص K۲STI، شاخص خشکی نسبی، میانگین هارمونیک، شاخص تحمل به تنش و میانگین هندسی بود.

نویسندگان

روناک طالبی قورمیک

دانشگاه ارومیه، ارومیه

هادی علیپور

دانشگاه ارومیه، ارومیه

رضا درویش زاده

دانشگاه ارومیه، ارومیه