ساماندهی اراضی پیرامونی ایستگاه های مترو با استفاده از رویکرد "توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی(TOD)" به عنوان پروژه های محرک توسعه در بافت های فرسوده

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

60

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF01_057

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

حمل و نقل عمومی در شکل گیری جریان های اقتصادی در قالب سفرهای شهری نقش موثری دارد و این موضوع در رویکرد "توسعه با محوریت حمل و نقل عمومی" مورد توجه قرار گرفته است. از سویی دیگر، بافت-های فرسوده شهری مناطقی هستند که به دلایل مختلف در رقابت با سایر نقاط شهر دچار مشکلات اقتصادی متعدد، عدم سرمایه گذاری در زیرساخت های شهری و در نهایت فرسودگی کالبدی شده اند. یکی از راهکار ها برای رفع مسائل اقتصادی در بافت های فرسوده، "پروژه های محرک توسعه" است. در این پژوهش سعی بر این است تا ساماندهی کاربری اراضی پیرامون ایستگاه های مترو به عنوان بستری برای ایجاد پروژه های محرک توسعه در بافت فرسوده شهر تهران معرفی شود. در نهایت، نتایج این پژوهش شامل راهبردها و سیاست هایی در همین راستا و با هدف ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در بافت فرسوده، جلب سرمایه گذاری جهت ارتقاء زیرساخت های توسعه ای این مناطق و ایجاد اشتغال است. این پژوهش کاربردی و در حوزه تحقیقات سیاست پژوهشی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

بافت فرسوده ، مترو ، برنامه ریزی کاربری اراضی ، پروژه محرک توسعه ، تهران

نویسندگان

سیدحسینمیرزاده
سیدحسین میرزاده

پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

میثم نوروزیان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، عضو هیئت مدیره مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه