ارزیابی تامین درآمد شهری با توسعه مزرعه استخراج بیت کوین توام با احداث نیروگاه برق در حاشیه شهرهای ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF01_056

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه به ارزیابی اقتصادی استخراج بیت کوین همراه با احداث نیروگاه تولید برق به عنوان یک پروژه توسعه شهری در حاشیه کلانشهرهای ایران در قالب چهار سناریوی مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سناریوی اول با مبنای هزینه و درآمد یورویی دارای نرخ بازده داخلی ۲۵ درصد (با فرض نرخ تنزیل ۹ درصد)، کاملا سودآور می باشد. همچنین سه سناریوی دوم تا چهارم با فرض هزینه و درآمد ریالی (فروش بیت کوین و برق در بازار داخلی)، با فرض نرخ تنزیل ۳۰ درصد به ترتیب دارای نرخ بازده داخلی، ۴۰، ۳۶ و ۳۱ درصد هستند. به عبارت دیگر، گزینه دوم یعنی تکرار استخراج بیت کوین تا پایان عمر نیروگاه بهترین گزینه است و تولید بیت کوین در یک دوره و سپس فروش برق تولیدی در بازار داخلی تقریبا توجیه پذیر نبوده و برای سرمایه گذاری جذاب نیست. بر این اساس، به سرمایه گذاران توصیه می شود که استخراج بیت کوین چنانچه برای حداقل سه دوره مداوم تکرار شود، حتی با لحاظ هزینه ساخت نیروگاه خصوصی، دارای صرفه اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه برق مازاد قابل ارائه به شبکه توزیع شهری می باشد.

نویسندگان

نجیبه طهرانی

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مرتضی تهامی پورزرندی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمد نوفرستی

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران