بررسی تطبیقی روایت "شیخ صنعان و دختر ترسا" در ادبیات عرفانی و متون ادبی- هنری در دوره معاصر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATNPAGOOHI11_016

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

روایت ها در طول زمان و در پاردایم ها و بسترهای شکل گیری متفاوت خود دچارتغییراتی می شوند. این تغییرات متاثر از حوضچه های معنایی هستند که اثر در آن تکوینمی یابد و یک متن در دوره های گوناگون دارای دلالت پردازی های متفاوتی می شود.روایت شیخ صنعان و دختر ترسا از جمله روایت هایی است که در طول دوره های مختلفبطور مستمر توسط نگارگران، شاعران و نویسندگان زیادی مورد توجه قرار گرفته است.این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه داستان و استفاده از خردهروایت ها به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی این روایت در زمان های متفاوتمی پردازد و به دنبال پاسخ به این سوالات است: ۱ - بستر زمان، فرهنگ جامعه و نوعنگرش آفریننده چه تاثیراتی برنحوه ارائه روایت در متن و استفاده از خرده روایت ها ایجادکرده است؟ ۲ - شیوه و مضمون این عاشقانه در متون معاصر چه تغییراتی نسبت به دورههای قبل داشته است؟ نتایج نشان می دهد تاثیر متقابل جامعه بر روایت و روایت برجامعه به طور مشخص در پرداخت و ارائه روایت عارفانه" شیخ صنعان و دختر ترسا " دردوره های شکل گیری در طول زمان مشاهده می شود و بستر زمان، فرهنگ جامعه و نوعنگرش آفریننده باعث ایجاد تنوع در نحوه ی ارائه هنرمند می شود.

نویسندگان

مرضیه گلابگیراصفهانی

دانشجوی دکتری تاریخ و مطالعات تطبیقی هنر اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

ابوالقاسم دادور

استاد و عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

زهرا فتایی

استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران