سنجش تاب آوری اجتماعی جامعه مقصد در جهت توسعه گردشگری هوشمند شهر تبریز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCR03_114

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

چکیده مقاله:

شیفتگی جوامع به توسعه گردشگری، ناشی از منافع اقتصادی بسیاری است که هرساله برای کشورها رقم می خورد. این مزیت خاص به یکی از مهمترین دلایل جوامع مقصد تبدیل شده تا گردشگری را به عنوان یک استراتژی توسعه در نظر بگیرند. با توسعه تکنولوژی و فناوری اطلاعات، گردشگری هوشمند به یکی از جنبه های مهم توسعه در شهرهای هوشمند بدل شده است، اما تاثیرات منفی بسیاری نیز بر جامعه مقصد گذاشته و تاب آوری شهر را متزلزل نموده است. یکی از مهمترین ارکان در جهت توسعه گردشگری هوشمند، تاب آوری جامعه مقصد می باشد. جامعه ای که دارای سرمایه اجتماعی، دانش، مهارت، آگاهی و... باشد، ظرفیت بالایی در دستیابی به گردشگری هوشمند دارد. در این پژوهش برای بررسی تاب آوری اجتماعی شهر تبریز، سه مولفه مردم هوشمند، زندگی هوشمند، تحرک و پویایی هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش این مقاله کتابخانه ای و پرسشنامه ای بوده و نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده، توسط نرم افزار spss مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس اعداد کرونباخ بدست آمده، می توان گفت شهر تبریز از لحاظ تاب آوری جامعه مقصد در وضعیت مناسبی قرار داشته و امکان توسعه گردشگری هوشمند در آن فراهم می باشد.

نویسندگان

سحر جمشیدی

دانشجوی دکتری، گروه طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

امین فرجی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران