تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و نقدینگی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 97

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-6-2_006

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و نقدینگی در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار می باشد. قلمرو زمان ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است .بازده ماهانه هر پرتفوی بر اساس بازده ماهانه هر شرکت و با استفاده از رویکرد وزن برابر محاسبه شد و در آخر با اجرای روش رگرسیون چند متغیره به صورت سری زمانی بر روی مدل، ضرایب مربوطه تخمین زده شد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران با بازده سهام کلیه شرکت های نمونه می باشد همچنین این رابطه برای شرکت هایی که ازلحاظ اندازه کوچک هستند نیز برقرار می باشد اما برای شرکت هایی که ازلحاظ قیمت پایین تر می باشند، این رابطه مورد تائید قرار نگرفت.

نویسندگان

کریم بیات

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

آسیه فرازنده نیا

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

یوکابد کرمدارندامانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا