بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در کارکنان فوریتهای پزشکی شهر مشهد در زمان شیوع کرونا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF08_417

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

کارکنان فوریتهای پزشکی در معرض استرس های بسیار زیادی بوده و در برابر اضطراب و افسردگی آسیب پذیر میباشند. با توجه به کاهش کارآیی آنها در نتیجه اضطراب و افسردگی، در این پژوهش به بررسی شیوع شیوع افسردگی و اضطراب در کارکنان فوریتهای پزشکی شهر مشهد در زمان شیوع کرونا پرداخته شد. در این مطالعه مقطعی، ۳۱۷ نفر نفر از کارکنان فوریتهای پزشکی توسط آزمون چک لیست نشانه های اختلالات روانی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد ۲۲/۴۵ درصد دارای افسردگی خفیف ، ۷۷/۵۵ درصد دارای افسردگی شدید هستند. همچنین ۳۵/۱۸ درصد دارای اضطراب خفیف ۶۴/۸۲ درصد دارای اضطراب شدید میباشند. وجود وضعیت بهداشت روانی نامتناسب در کارکنان فوریتهای پزشکی موضوعی است که بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

نویسندگان

محمد سلطانی دلگشا

دانشجو دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند،ایران

شهرام وزیری

دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحد بیرجند ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران

فاطمه شهابی زاده

دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحد بیرجند ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران

قاسم آهی

استادیار ، گروه روانشناسی ، واحد بیرجند ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران.

احمد منصوری

استادیار ، گروه روانشناسی ، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران.