تبیین میزان انطباق مفهوم جنگ سایبری با حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM03_092

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در طول تاریخ هیچ پدیده ای به اندازه جنگ اذهان سیاستمداران و نظامیان و ملت ها را به خود مشغول نکرده و شک و تردیدو ترس از وقوع آن که با وحشت از نتیجه جنگ توام بوده مایه نگرانی همه گروه های انسانی خرد و کلان گردیده است بااین حال جنگ پدیده ای است غیرقابل انکار که همیشه رخ داده و باز هم در آینده اتفاق خواهد افتاد. در عین حال شکلمتعارف جنگ تا نیم قرن گذشته رویارویی نیروهای مسلح هوایی، زمینی، دریایی و در این اواخر فضایی در مقابل هم بوداما تهدیدات و جنگ سایبری مقوله ای کاملا مرموز و ناشناخته است که شناسایی طرف متخاصم تقریبا مشکل و غیرممکناست زیرا معلوم نیست جنگ افروزان چه کسانی هستند: دولتها. هکرها یا تروریست ها. در این تحقیق مسئله مورد مطالعهسنجش امکان احتساب جنگ سایبری به عنوان مخاصمه مسلحانه متعارف است و اینکه تا چه میزان با موازین حقوقبین الملل همخوانی دارد. در عین حال هدف از انجام این تحقیق تطبیق مفاهیم جنگ سایبری و مخاصمه مسلحانه از لحاظماهیت و آثار آن می باشد و روش تحقیق روش توصیفی- تحلیلی است در عین حال یافته های تحقیق ابت می کند کهجنگ سایبری به هیچ عنوان با مفهوم رایج مخاصمه مسلحانه تطابقی ندارد و بیشتر به مداخله در امور داخلی کشورها شبیهاست. با این وصف نتایج تحقیق حاکی از آن است که چون جنگ سایبری جنگ نیروهای مسلح دولتها با هم نیست فذاواکنش نظامی به آن منتفی و خلاف موازین حقوق بین الملل است و باید از طرق غیرنظامی و دیپلماسی هوشمندانه وپیشگیری به مقابله با آتش افروزی های جنگ سایبری پرداخت.

نویسندگان

حسن موثقی

دانشیار حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز