مکانیابی کاشت درخت سیب با روش -FuuzyAHP (مطالعه موردی استان فارس)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 110

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF07_089

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

کشاورزی وباغبانی استان فارس با فراز و نشیب های زیادی روبرو شده و سیب درختی میوه ای کهبازار خوبی در استان دارد به همین دلیل توسعه سطح زیر کشت و افزایش تولید این محصول از اولویتخاصی برخوردار است برای این منظور پارامترهای اقلیمی و زمینی موثر بر اساس نظر کارشناسان ازنظر ارتفاع شیب ،خاک ،منابع آب توپوگرافی تعیین شده تهیه و با و بعدنقشه های مناسب با این عناصرو عوامل با توجه به معیار مشخص شده تهیه و با استفاده از منطق فازی استاندارد شده و تعیین وزنلایه ها به روش فازی انجام شده ومکانهای مناسب کشت این محصول مشخص شده است.

نویسندگان

پرویز ضیاییان فیروزآبادی

دانشیار دانشگاه خوارزمی دکتری سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی

سجاد انصاری

کارشناسی ارشد آب وهواشناسی سینوپتیک