واکاوی صور خیال در اشعار ابراهیم طوقان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF09_045

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

چکیده مقاله:

ابراهیم طوقان ازجمله شعرای بلند آوازه عرب می باشد.نمادهای مختلفی می توان در اشعار ایشان مشاهده کرد. طوقان با استفاده هنرمندانه ازمیراث گذشته عرب، به خوبی توانسته احساس و عواطف را که جان مایه شعر رمانتیک است، با نو گرایی رئالیسم، در هم بیامیزد. و بین احساس درونی خویش و حوادث دردناک پیرامونش، پیوندی عمیق وناگسستنی ایجاد نماید. ایجاد پیوند بین حال وگذشته، به شعر وی لطافت، قوت و استحکام می بخشد. زبان وسبک بیان طوقان بسیار آسان و قابل فهم برای همگان، وگاهی به شدت تهکمی و انتقادی است. شعر او اگر چه نمادی از مقاومت و با زبانی سهل وهمه فهم است، اما هیچگاه خالی ازصور خیال و زیبایی های هنرمندانهشاعری چیره دست نیست. در این مقاله صور خیال در اشعار طوقان بررسی شده است. و از آن میان، به کارگیری استعاره، تشبیه و... مهمترین عناصر بلاغی است که در دیوان او به وفور مشاهده می گردد.

نویسندگان

آیدا حیاتی مهر

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا، ایران

زهرا شریفی

دانشجوی کارشناسی آموزش زبان عربی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا، ایران