ارزیابی تحمل به شوری در ۱۳ جمعیت ریحان (Ocimum basilicum) مربوط به استان فارس در مرحله جوانه زنی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF10_037

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در بین مراحل مختلف رشد یک گیاه، معمولا مرحله جوانه زنی حساسترین مرحله بوده و هر نوع تنش با هرشدتی میتواند در این مرحله به شدت روی گیاه تاثیرگذار باشد. ریحان (Ocimum basilicum) یکی ا زگیاهان دارویی مهم مربوط به خانواده نعناعیان (Lamiaceae) می باشد که به صورت تازه خوری به عنوانسبزی نیز کاربرد زیادی دارد. به منظور ارزیابی تحمل به شوری در تعدادی از ژنوتیپ های ریحان در استانفارس، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گردید. فاکتوراول شامل شش سطح شوری (۰ ، ۵ / ۰ ، ۱ ، ۵ / ۱ ، ۲ و ۳ دسی زیمنس بر متر) و فاکتور دوم شامل ۱۳ جمعیتبذری مربوط به شهرستان های مختلف استان فارس (آباده، استهبان، کازرون، جهرم، کوار، نیریز، سپیدان،فراشبند، قیر و کارزین، شیراز، لامرد، صفاشهر و آباده طشک) بود. پارامترهای اندازه گیری شده شامل درصدجوان هزنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه بود. نتایج مربوط به آنالیز داده ها نشان دهنده تاثیرمعنی دار (p<۰.۰۱) سطوح مختلف شوری، جمعیت و اثرات متقابل شوری و جمعیت بر کلیه صفات اندازه گیریشده بود. بر اساس نتایج این تحقیق، جمعیت های فراشبند، شیراز، نیریز و کازرون را می توان به عنوان مقاوم ترینجمعیت ها به تنش شوری و جمعیت های لامرد، استهبان، آباده طشک و صفاشهر را به عنوان حساس ترینجمعیتها به تنش شوری در مرحله جوانه زنی معرفی کرد. سایر ژنوتیپ ها نیز حد واسط این دو گروه قرار داشتند.

نویسندگان

سعیده محتشمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم

فاطمه رازقی جهرمی

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم

عسکر غنی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم