بررسی اثر دمای خشک کردن بر کاهش وزن و رنگ گلبرگ های گل محمدی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_127

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

گل محمدی از جمله گیاهان دارویی است که کاربردهای زیادی دارد. اگر این محصول پس از برداشت به صورت و با روش مناسب خشک نشود، گلبرگهای آن دچار آفت زدگی شده و رنگ آنها نامطلوب می شود. در این پژوهش هدف تعیین روش مناسبی برای خشک کردن گلبرگ های گل محمدی بود. برای این منظورگل ها پس از برداشت در دو دمای ۲۵ و ۵۵ درجه سلسیوس خشک شده و میزان کاهش رطوبت و رنگ آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج از طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر دما و زمان خشک کردن بر میزان کاهش رطوبت و رنگ گلبرگ های گل محمدی معنی دار می باشد (p<۰.۰۱). پس از ۲ ساعت، نمونه قرار گرفته در دمای محیط ۱/۰۸۱ درصد و نمونه قرار گرفته در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد ۳/۴۲۸ درصد از وزن خود را از دست داده اند. میزان از دست دادن رطوبت برای نمونه خشک شده در دمای محیط بعد از ۱۲ ساعت ۶/۱۲۶ درصد و برای نمونه خشک شده در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد ۶/۰۹۵ درصد بود. بعد از ۲۴ ساعت خشک کردن در دمای ۲۵ درجه و ۵۵ درجه سانتی گراد، میزان از دست دادن رطوبت نمونه ها به ترتیب ۰/۳۸۶ و ۰/۴۸۲ درصد بود. در مورد ویژگی های رنگی نیز مشاهده شد که رنگ گلبرگ های خشک شده در دمای ۵۵ درجه سلسیوس روشن تر از رنگ نمونه های خشک شدهدر دمای ۲۵ درجل سلسیوس بود، ولی با افزایش زمان خشک شدن، رنگ نمونه ها تیره تر شد.

نویسندگان

سیدحمیدرضا ضیاءالحق

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران

اسماعیل باباخانزاده سجیرانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران

سیدعلیرضا حسینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران