CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر دمای خشک کردن بر کاهش وزن و رنگ گلبرگ های گل محمدی

عنوان مقاله: بررسی اثر دمای خشک کردن بر کاهش وزن و رنگ گلبرگ های گل محمدی
شناسه ملی مقاله: MPMPA01_127
منتشر شده در کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدحمیدرضا ضیاءالحق - بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران
اسماعیل باباخانزاده سجیرانی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران
سیدعلیرضا حسینی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران

خلاصه مقاله:
گل محمدی از جمله گیاهان دارویی است که کاربردهای زیادی دارد. اگر این محصول پس از برداشت به صورت و با روش مناسب خشک نشود، گلبرگهای آن دچار آفت زدگی شده و رنگ آنها نامطلوب می شود. در این پژوهش هدف تعیین روش مناسبی برای خشک کردن گلبرگ های گل محمدی بود. برای این منظورگل ها پس از برداشت در دو دمای ۲۵ و ۵۵ درجه سلسیوس خشک شده و میزان کاهش رطوبت و رنگ آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج از طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر دما و زمان خشک کردن بر میزان کاهش رطوبت و رنگ گلبرگ های گل محمدی معنی دار می باشد (p<۰.۰۱). پس از ۲ ساعت، نمونه قرار گرفته در دمای محیط ۱/۰۸۱ درصد و نمونه قرار گرفته در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد ۳/۴۲۸ درصد از وزن خود را از دست داده اند. میزان از دست دادن رطوبت برای نمونه خشک شده در دمای محیط بعد از ۱۲ ساعت ۶/۱۲۶ درصد و برای نمونه خشک شده در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد ۶/۰۹۵ درصد بود. بعد از ۲۴ ساعت خشک کردن در دمای ۲۵ درجه و ۵۵ درجه سانتی گراد، میزان از دست دادن رطوبت نمونه ها به ترتیب ۰/۳۸۶ و ۰/۴۸۲ درصد بود. در مورد ویژگی های رنگی نیز مشاهده شد که رنگ گلبرگ های خشک شده در دمای ۵۵ درجه سلسیوس روشن تر از رنگ نمونه های خشک شدهدر دمای ۲۵ درجل سلسیوس بود، ولی با افزایش زمان خشک شدن، رنگ نمونه ها تیره تر شد.

کلمات کلیدی:
خشک کردن، گل محمدی، گیاهان دارویی، ویژگی های رنگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1486745/