ارزیابی تاب آوری دربافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله حصارمنطقه ده شهرداری کرج)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUAECONF02_091

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401

چکیده مقاله:

مراکز تاریخی در بدن شهر حکم قلبی را دارد که شادابی آن باعث نشاط شهر و افسردگی آن انحطاط شهر را رقم میزند. بافت قدیمی محله حصار در منطقه ۱۰نقشی یگانه و هویت ساز در شهرکرج برعهده دارد. محله حصار در منطقه ۱۰به نوعی همان هسته اولیه شهر است که شناسنامه پیدایش و رشد و دگرگونی شهر را تا به امروز رقم زده و نشان دهنده ی شیوه ی زندگی ساکنان اولیه شهر میباشد این هسته تاریخی کانون اولیه، قلب تپنده و موتور توسعه شهر است که بخش اصلی هویت و شخصیت آن را تشکیل می دهد. بنابراین بررسی معیارهای تاب آوری در این بافت فرسوده به گونه ای که بتوان علائم حیاتی را به آن بازگرداند امری ضروری و اجتناب ناپذیر است ضرورت پژوهش حاضر در آن است که انجام آن میتواند سبب غنا بخشیدن به ادبیات موجود در زمینه شناسایی معیارهای تاب آوری شهری در بافت فرسوده گردد. از این رو بررسی و ارزیابی میزان تاب آوری محله حصار در برابر سوانح طبیعی هدف اصلی این پژوهش است. یافته های تحقیق بر اساس نتایج روش AHP نشان داد؛ در تاب آوری فرسوده محله حصار واقع در منطقه ده شهر کرج براساس نظر متخصصین به ترتیب معیارهای، معیارکالبدی و معیار زیست محیطی با وزن نرمال شده ۲۲۴/۰ و ۲۲۳/۰ در رتبه های اول و دوم اولویت بندی معیارهای تاب آوری قرار گرفته اند. باتوجه به این نتایج در افزایش میزان تاب آوری محله حصار به ترتیب مولفه کالبدی، زیست محیطی، دسترسی، اجتماعی-فرهنگی و نهاد مدیریتی از اهمیت نسبی بیشتری نسبت به سایرین برخوردار هستند. در گام آخر تحلیل سلسله مراتبی، براساس اولویت های تعیین شده در معیارها و زیرمعیارها، خط۱-۲-۳- باضریب اهمیت ۸۳۰/۰ در وضعیت تاب آوری بهتری نسبت به خط۴ با ضریب اهمیت۱۷۰/۰ قرار دارد.

کلیدواژه ها:

تاب آوری ، بافت فرسوده شهری ، محله حصار ، منطقه ۱۰ شهرداری کرج

نویسندگان

علیرضا ساسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی علامه دهخدا، قزوین، ایران

عارفه کرمی پور

استادیار، گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی علامه دهخدا، قزوین، ایران