تسهیل یادگیری براساس روش کارل راجرز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 602

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPESCONF12_052

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

آشنایی با یادگیری غیر دستوری و ارتباط آن با نظریه ی رواندرمانی کارل راجرز یکی از مباحث اساسی تربیتی است . بررسی نظریه ی رواندرمانی راجرز که یکی از نظریه پردان انسان گرا است نشان می دهد که راجرز رشد شخصی را گرایش به خودشکوفایی یا تمایل ذاتی نامیده است و بانی الگوی خود شکوفایی آبراهام مزلو می باشد. در این الگو خود دانش آموز در فرایند یادگیری مهم تلقی می شود و آن درس یا مواد آموزشی که دانش آموز به آن علاقه مند است اهمیت دارد و باید دانش آموزان را در انتخاب هایشان آزاد گذاشت. تاکید راجرز بر سه اصل همدلی و همراه ی و توجه مثبت در جریان مشاوره و پیاده کردن این سه اصل بر روی دانش آموزان، به تسهیل یادگیری آنان کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات تربیتی است که با رویکرد توصیفی تفسیری انجام می گیرد. در این مقاله به بررسی چگونگی تسهیل یادگیری، رابطه یادگیری غیر دستوری با نظریه ی کارل راجرز، اهمیت تربیت از نظر راجرز، اهمیت دانش آموز در فرایند یادگیری، نقش معلم در یادگیری دانش آموز و مراحل وتوالی یادگیری و نقد و بررسی نظریه راجرز پرداخته شده است. مهمترین نقدی که بر نظریه ی راجرز وارد است دادن آزادی مطلق و بی حد و مرز به دانش آموز و پذیرش بی چون وچرای خواسته های آنان است. همچنین نتایج نشان می دهد که در فرد گرایش به خود شکوفایی وجود دارد و در نتیجه این خود شکوفایی دانش آموز می تواند خودش به آگاهی از احساسات و تفکراتش نائل آید و معلم نیز در این امر به دانش آموز کمک می کند.

نویسندگان

سجاد رئوف

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه سراج، تبریز

آزاد سلمان نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز