بررسی میزان تمایل به الکترونیکی شدن بانکداری در کشور عراق و عوامل موثر بر آن: مورد پژوهی بانک رافدین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 291

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_041

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی میزان تمایل به الکترونیکی شدن بانکداری در کشور عراق و عوامل موثر بر آن در بانک رافدین کشور عراق صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان شعب بانک رافدین بود که از بین آنان نمونه ای به تعداد ۱۴۹ نفر به صورت در دسترس انتخاب شد. از پرسشنامه محقق ساخته به منظور بررسی میزان تمایل به الکترونیکی شدن بانکداری استفاده گردید. یافته ها نشان داد کلیه عوامل (فرهنگی و اجتماعی، امنیتی، انسانی، مدیریتی، قانونی، سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و سیاستی) بر میزان تمایل به الکترونیکی شدن بانکداری در بانک رافدین کشور عراق تاثیر مستقیم دارد که از بین عوامل ذکر شده عامل فرهنگی و اجتماعی بیشترین تاثیر را بر تمایل به الکترونیکی شدن بانکداری دارد.

نویسندگان

مهدی عبدالخالق علی المطرود

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

مهناز زارعی

گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران