بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هدفمندشدن یارانههای انرژی وسرانه میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی: انرژی برق- شهر گرگان)

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,484

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EJIC01_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1391

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی نحوه اثرگذاری هدفمندشدن یارانههای انرژی بر سرانه میزان مصرف برق است.جامعهآماری تحقیق حاضر را کلیه خانوارهای ساکن شهرستان گرگان (استانگلستان) تشکیل میدهند. روش مورد استفاده پیمایش و شیوه نمونهگیری، خوشهای چند مرحلهای و روش تصادفیساده است. بر اساس فرمول منطقیکوکران حجم نمونه 382 خانوار برآورد شد. برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری داده- ها توسط نرمافزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان داد که از بین تمام متغیرهای مورد بررسی ١٦ متغیرهای ارزش زیست محیطی، دانش زیست محیطی عام و خاص و نگرش افراد در مورد هدفمندشدن یارانهها رابطه معنی- داری وجود دارد. همچنین ارتباط معنیداری بین نگرش افراد در زمینه هدفمندشدن یارانهها و سرانه میزان مصرف برق وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری در متوسط سرانه میزان مصرف برق بعد از اجرای طرح هدفمندشدن یارانه ها نسبت به سال قبل رخ داده است

نویسندگان

صادق صالحی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

غلامرضا خوشفر

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

یوسف محنتفر

استادیار گروه اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران-گروه اقتصاد نظ

آرزو محمدی

دانشآموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :