نقش فناوری اطلاعا ت و ارتباطا ت و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی مورد کاوی شهرداری کازرون

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 274

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET12_005

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها ، عملکرد کارکنان است. سازمان ها سالانه مبالغ عظیمی برروی منابع انسانی خود سرمایه گذاری می کنند تا از این راه بتوانند کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، افزایش انعطاف پذیری، افزایش رضایت مشتری و بهبود کلی عملیات را بدست آورند. نقش فناوری اطلاعات در سازمان ها به اندازه ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان سازمان، مدیران و تصمیم گیران سازمان ها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوری ها در جهت گیری های آتی سازمان ها پیشنهاد می کنند. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصان، صنایع، سازمان ها و بالاخره همه مردم در قسمت های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین کند. از این رو هدف از این تحقیق نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی مورد کاوی شهرداری کازرون می باشد. از این رو در این تحقیق از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد که ابزار پژوهش جهت به دست آوردن داده های مورد نیاز پرسشنامه استاندارد بود. با توجه به تعداد پایین جامعه آماری کل مجموعه به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد ۱۱۸ نفر بودند. یافته های تحقیق نشان داد به طور کلی، توسعه استفاده از فن آوری اطلاعات، جنبه های مختلف مدیریت کیفیت جامع را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان یک پشتیبانی کننده قوی برای مدیریت کیفیت به کار می رود. با توجه به آنچه د ر ادبیات و یافته های تحقیق بیان گردید فناوری اطلاعات، توانایی بالقوه برای افزایش مزیت رقابتی سازمان دارد و همچنین فناوری اطلاعات علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی، با افزایش توانمندی، کاهش هزینه و بهبود خدمات باعث افزایش مزیت رقابتی می شود. همچنین فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از ابعاد مشتری، مالی، منابع انسانی و اثربخشی سازمانی تاثیر گذاشته و همانگونه که یافته های تحقیق نشان دادند فناوری اطلاعات دارای ارتباط معناداری با عملکرد سازمانی می باشد.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نوآوری ، عملکرد سازمانی ، شهرداری کازرون.

نویسندگان

بابک توکلیان

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطا ت