تاثیر سیلیسیم بر رشد و عملکرد کاهوی پرک ( برگ) درکشت بدون خاک (Lactuca sativa C.)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF11_259

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1400

چکیده مقاله:

سیلیسیم به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاه شناخته نشده است چرا که گیاه می تواند در نبود سیلیسیم نیز چرخه ی زندگی خود را کامل کند اما ثابت شده است که برای رشد، توسعه و سالم سازی بسیاری از گونه های گیاهی مفید است . به منظور بررسی تاثیر سیلیسیم بر رشد و عملکرد کاهوی پرک ( برگ) درکشت بدون خاک آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با نه تیمار (شامل سطوح صفر، ۲۵/۰، ۵/۰، ۷۵/۰، ۱، ۲۵/۱، ۵/۱، ۷۵/۱ و ۲ میلی مولار سیلیسیم از منبع مونوسیلیسیک اسید)، در سه تکرار و در هر تکرار دو بوته ، در کشت بدون خاک (کوکوپیت + پرلیت ) انجام شد. صفات مورد ارزیابی صفات بیوماس است و نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین وزنتر خوراکی ، وزن خشک خوراکی و وزن خشک کل کاهو در تیمار شاهد بدست آمد. اما بیشترین وزنتر ریشه در غلظت بالای سیلیسیم ( ۱ تا ۲ میلی مولار سیلیسیم ) و بیشترین وزن خشک ریشه در غلظت ۲۵/۰ میلی مولار سیلیسیم دیده شد. بیشترین درصد بخش خوراکی به ریشه در تیمار ۵/۰ میلی مولار سیلیسیم بود. این تیمار موجب اندکی کاهش عملکرد محصول نیز می شود که درصورتی که این کاهش عملکرد پذیرفته شود میتوان غلظت مذکور را توصیه کرد.

نویسندگان

فاطمه محمدی تازه کند

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش سبزیها دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کامران قاسمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حمیدرضا روستا

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اراک