نقشه برداری رقومی الگوی پراکنش آفت ملخ (مطالعه موردی در شهرستان پردیس ، استان تهران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF11_236

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1400

چکیده مقاله:

آفت ملخ صحرایی Schistocerca gregaria از جمله آفات مهم کشاورزی در سالیان اخیر بوده بطوری که شیوع و گسترش آن بیشتر مورد توجه فرار گرفته است . این پژوهش ، با هدف مدیریت آفت ملخ صحرایی Schistocerca gregaria به طراحی نقشه رقومی الگوی پراکنش ملخ صحرایی با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی اجرا گردید در یک پژوهش میدانی طی تابستان ۱۳۹۹ در ۲۴ نقطه نمونه برداری در محدوده جغرافیایی شهرستان پردیس ، اقدام به شمارش تعداد ملخ در سطح یک متر مربع نموده و سپس داده های مکان مبنا به نرم افزار آرک مپ جی آی اس وارد شد و سپس نقشه برداری رقومی بر اساس مدل Inverse Distance Weighting و روش مدلسازی کریجینگ انجام شد. نتایج نشان داد گرادبان چگالی آفت ملخ صحرایی از سمت شمال به جنوب وجود داشت . بطوری که بیشترین چگالی آفت در قسمت های شمالی منطقه مورد نظر وجود داشت و به سمت قسمت های جنوبی ، روند کاهشی نشان می داد. این نتیجه گیری موید وجود کانون های گسترش آفت ملخ صحرایی در قسمت های شمالی و به ویژه شمال شرقی منطقه مورد مطالعه بود و در اولویت بندی عملیات مدیریت آفت ملخ صحرایی در سطح شهرستان پردیس مورد توجه قرار گیرد. از نتایج این پژوهش می توان برای مدیریت آفت ملخ صحرایی در سطح شهرستان پردیس استان تهران استفاده کرد. برای پژوهش های آتی ، به منظور افزایش دقت و صحت نتایج ، نقشه برداری به روش کوکریجینگ با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتری پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

آفت ملخ صحرایی Schistocerca gregaria ، پراکندگی ، نقشه برداری رقومی ، روش کریجینگ

نویسندگان

شیوا شرفی

کارشناس ارشد حشره شناسی و مسئول حفظ نباتات پردیس

علی صادقی پور مروی

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

الهه کریمی

مسئول کلینیک گیاه پزشکی خوشه های زرین هدایت

سیدمحمد قریشی

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پردیس

محرم قاسم نژاد

معاون اداره تولیدات گیاهی شهرستان پردیس