تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تامین اجتماعی

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

115

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLSQ-52-1_004

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1400

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تامین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تامین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمرو اشتغال محور و حمایت محور تامین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

نویسندگان

محمدمهدیحسینمردی
محمدمهدی حسینمردی

دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

حسنخسروی
حسن خسروی

دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

رضاموسی زاده
رضا موسی زاده

دانشیار، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

مجتبیبابایی
مجتبی بابایی

استادیار، گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • فارسیالف) کتاب هاایشیکاوا، جانکو؛کورویلا، ساروش (۱۳۹۰)، گفت وگوی اجتماعی در ...
 • آزاد دوین، علی (۱۳۹۸)، تضمین حق تامین اجتماعی در نظام ...
 • بانک آسیایی(۱۳۹۳)، شاخص حمایت. اجتماعی، مترجمین: نیکوپوردیلمی،نگین،وحیده، تهران: شلاک ...
 • پیترز، دنی (۱۳۸۸)، تامین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی، ...
 • تیلور،گری (۱۳۹۲)، ایدئولوژی و رفاه، مترجم محققی کمال، حسین، نصرت ...
 • جعفری، محمدتقی (۱۳۹۰)، حقوق جهانی بشر، چ پنجم، تهران: موسسه ...
 • حسینی، سید محمدرضا (۱۳۹۴) الگوهای تامین اجتماعی از دیدگاه اسلام ...
 • دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری (۱۳۹۷)، عدالت جنسیتی و توسعه ...
 • سام آور، عزت اله؛ ابراهیم نجف آبادی، اعظم (۱۳۹۳)جمعیت و ...
 • سپالوداکارمونا،مگدالنا، نایست، کارلی(۱۳۹۸) رویکرد حقوق بشری به حمایت اجتماعی، مترجمان:آرامش ...
 • سپهری، محمدرضا (۱۳۹۳)، مقاوله نامه های بین المللی کار،تهران: موسسه ...
 • سن.آمارتیا (۱۳۷۹) آزادی و برابری، ترجمه فشارکی، حسن، تهران: شیرازه ...
 • سولیوان، باربارا (۱۳۸۶)، کارول پیتمن: دموکراسی مشارکتی و فمینیسم. در ...
 • سیبلی، مالفرد (۱۳۹۴)، ایده ها و ایدئولوژی سیاسی، ترجمه عالم، ...
 • طجرلو، رضا (۱۳۹۳)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجزیه وتحلیل ...
 • عباسی، بیژن (۱۳۹۳) مبانی حقوق عمومی، تهران،انتشارات دادگستر ...
 • عراقی، سید عزت اله و رنجبریان، امیرحسین (۱۳۹۱)، تحول حقوق ...
 • عصمتی، زینب (۱۳۹۲) آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم ...
 • فراستل،کارتارنیا؛ شنین، مارتین (۱۳۹۱)، زنان، مترجم:غدیری، ماهرو از کتاب (حقوق ...
 • قوام، عبدالعلی؛ محسنی، سمیرا (۱۳۹۷)، دیالوگ میان روابط بین الملل ...
 • کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۲)، فلسفه حقوق، چ هفتم، ج ۱ ، ...
 • کارو، دومینیک (۱۳۸۳)، حقوق بین الملل، مترجم: تقی زاده انصاری، ...
 • مانو، فیلیپ (۱۳۹۳)، شکل گیری دولت رفاه و سرمایه داری ...
 • مدنی قهفرخی، سعید(۱۳۹۶)، وضعیت توسعه انسانی در ایران، تهران: پارسه ...
 • نصرتی، سید حسین (۱۳۸۷)، گفت وگوی اجتماعی، تهران: موسسه کار ...
 • ب) مقالاتآذربایجانی، مسعود (۱۳۸۸)، «عدالت جنسیتی و اشتغال زنان»، فصلنامه ...
 • باستانی، سوسن؛ خسروی دهقی (۱۳۹۸)،«موانع و چالش های سیاستگذاری بر ...
 • زمانی، سید قاسم؛ آزاددوین، علی (۱۳۹۶)، «مفهوم و جایگاه حقوق ...
 • عبادی بشیر، مقصود؛ مجتهدی، محمدرضا (۱۳۹۹)، «ماهیت حقوقی سنوات کار ...
 • کدخدایی، عباسعلی؛ مقامی، امیر (۱۳۹۵ )، «ساختار آنالوگ حقوق بین ...
 • لطفی، حسن (۱۳۹۷)، «مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی ...
 • ج) اسنادروزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم ...
 • معاونت پژوهش های اجتماعی فرهنگی (۱۳۹۹)، بررسی وضعیت موجود ...
 • Abbasi, Bijan (۲۰۱۴) Basics of Public Law, Tehran, Dadgostar Publications ...
 • Ahmed, Dawood & Buler, Elliot (۲۰۱۷), Social and economic rights ...
 • Annesley, Clair (۲۰۱۴), UK Austerity Policy afeminist Perspective, Friedrich ebert ...
 • Araghi, Ezatollah ; Ranjbarian, Amirhossein(۲۰۱۱) Evolution of international labour law,Tehran,kar and ...
 • Asian Bank (۲۰۱۴) Social Support Index, Translators: Hesam,Nikoopour Dilami,Vahideh,Negin, Tehran, ...
 • Azad Devin, Ali (۲۰۱۹) Guarantee of social security right in ...
 • Carreau, Dominique (۲۰۰۴) International Law,Tehran, Translated by:Mostafa, Taghizadeh Ansari, Dadgar ...
 • Cichon, Michael; Hagemejer, Krzysztof; Woodall, John (۲۰۰۶), Changing the paradigm ...
 • Ehrenreich, Brooks, Rosa (۲۰۰۲), Feminism and International Law: An Opportunityfor ...
 • Esmati, Zeinab (۲۰۱۳) Introduction to public law concepts of social ...
 • Ghavam, Abodalali; Mohseni, Samira (۲۰۱۸) Dialogue between International Relations and ...
 • Hosseini, Mohammadreza (۲۰۱۵) Social Security Patterns from The Islamic and ...
 • Ishikawa, Junko ; Vekurvila, Sarosh (۲۰۱۱) Social dialogue on Labor Rights, ...
 • Ja'fari, Mohammadtaghi (۲۰۱۱) International Human Rights, Tehran, ۵th Edition, Institute ...
 • Kabeer, Naila (۲۰۰۸), Mainstreaming gender in social protection for the ...
 • Katouzian, Naser (۲۰۱۳) Philosophy of Law, Tehran, ۷th Edition, Publication ...
 • Louis, anja (۲۰۰۵), Women and the law, published by tamesis, ...
 • Madani Ghohfarokhi, Said (۲۰۱۷) Human Development Status in Iran, Tehran, ...
 • Manu, Philip ( ۲۰۱۴) Formation of welfare state and coordinated ...
 • Nosrati, Hossien (۲۰۰۸) Social Dialogue, Tehran, Institute of Labor and ...
 • Office of Strategic Studies of the Presidency (۲۰۱۸) Gender Equity ...
 • Peters, Dani (۲۰۰۹) Social Security Introduction to Fundamental Principles , ...
 • Samavar, Ezatollah; Abrahim Najafabadi, Azam (۲۰۱۵)Population and social welfare,Tehran,Elm publications ...
 • Sen, Amartia (۲۰۰۰) Freedom&equality, Tehran, Translated by: Hasan Fesharaki, Simye ...
 • Sepalvedakarmona,Carmona Magdolna, Nyst, Carly(۲۰۱۹) Human Rights Approach to Social Support,Tehran, ...
 • Sepehri, Mohammadreza (۲۰۱۴) International Labor Conventions, Tehran, Institute of Labor ...
 • Sibli, M., (۲۰۱۵) Ideas of Political Hydrology, Tehran,Translated by: Abodulal ...
 • STEWART ,Anna (۲۰۱۱), Gender, Law and Justice in a Global ...
 • Sullivan, Barbera (۲۰۰۷) Carroll, Pateman:Participatory Democracy and Americanism in The ...
 • Tajarloo, Reza (۲۰۱۴) Economic, Social and Cultural Law, Analysis of ...
 • Taylor, Garry (۲۰۱۳) Ideology and Welfare ,Tehran,Translated by :Kmal,Mohagheghi, Hossien, Nosratabadi, ...
 • UsmanAbubakar, Musa (۲۰۱۸), Gender justice in Islamic law, Hart publishing,Oxford ...
 • Weber, Enzi (۲۰۱۹), Digital social security outline of a concept ...
 • B) ArticlesAzerbaijani, Masoud,(۲۰۰۹)"Gender Equity and Women's Employment", Quarterly Journal of ...
 • Bastani, Sousan ; Khosravi Dehaghi, Kosar (۲۰۱۹) "Obstacles and Challenges of ...
 • Ebadi Bashir , Maghsoud ; Mojtahedi, Mohammadreza (۲۰۲۰) "The Legal Nature of ...
 • Jouannet, Emmanuelle (۲۰۰۷),"What is the Use of International Law? International ...
 • Kadkhodaee, Abbasali ; Maqami, Amir (۲۰۱۶) "Analog Structure of International Law", ...
 • Lotfi, Hassan (۲۰۱۸)"The Basis of Government Interference in Contracts: Correctional ...
 • Mulder, Jule (۲۰۱۸),"promoting substantive gender equality through the law on ...
 • Rea, Abada; Chiongson, Desai; Deval, Marchiori; Teresa; Woolcock, Michael (۲۰۱۲), ...
 • TC War wick, Ben (۲۰۱۵), "Socio-economic rights during economic crises: ...
 • Telenson, C ,Jean ; Periscott, David (۲۰۱۴)"Millennium Development Aspirations", Journal of ...
 • Zamani, Ghasem., Azaddewin, Ali(۲۰۱۷). "The Concept and Place of Social ...
 • C) DocumentsCommission on the status of women, change the world ...
 • Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation ...
 • Conference summary report .international conference, engendering social protection ,October ۲۰۱۲,Lusaka ...
 • Deputy of Cultural Social Research (۲۰۲۰) Investigating the current status ...
 • General assembly United nations Women in development, Resloution adoptedon ۲۲DECEMBER, ...
 • ICJ Briefing paper, International Human Rights Law and Gender Equality ...
 • ILO, Global Wage ,Report ۲۰۱۸/۱۹, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, ۲۰۱۸, GENEVA ...
 • ILO.RECOMMENDATION,NO: ۲۰۲, Social Protection Floors Recommendation ,INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, ۲۰۱۲, ...
 • Inter national labour conference , CONVENTION no ۱۹۰, CONCERNING THE ...
 • International Labour Conference(۲۰۱۱) Report VI Social security for social justice ...
 • International Social Security Association(۲۰۱۶) Constitution,published by International Social Security Association,Geneva,www.issa.int ...
 • InternationalInternational Labour Organization, COVID-۱۹ and theworld of work: Impactand policy ...
 • MONTRÉAL PRINCIPLES ON WOMEN’S ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, December ...
 • Report of the world conference of the international womens year,E/CONF.۶۶/۳۴.۱۹۷۵ ...
 • Research Council of The Institute of Higher Research (۲۰۰۸) Comprehensive ...
 • The Official Newspaper of the Islamic Republic of Iran, The ...
 • United Nations Development Programme(۲۰۱۸)This “Gender Justice & The Law” publication ...
 • UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT, World Development Report ...
 • United Nations, Report of the economic and social council on ...
 • D) Sources françaisesThouvenin , Jean-Marc et Trebilcock, Anne(۲۰۱۳), Droit international ...