CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تامین اجتماعی

عنوان مقاله: تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تامین اجتماعی
شناسه ملی مقاله: JR_JPLSQ-52-1_004
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدمهدی حسینمردی - دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسن خسروی - دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رضا موسی زاده - دانشیار، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
مجتبی بابایی - استادیار، گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تامین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تامین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمرو اشتغال محور و حمایت محور تامین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

کلمات کلیدی:
توانمندسازی, حقوق تامین اجتماعی, عدالت جنسیتی, هسته ارزش محور, هسته نیازمحور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1399657/