بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSW-25-4_024

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1400

چکیده مقاله:

چکیده توسعه و ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم به منظور مدیریت اثرات آن ضروری می باشد. هدف از این مطالعه کم کردن پاسخ عملکرد ذرت دانه ای به آثار پتانسیل تغییر پارامترهای اقلیمی و ارزیابی کارایی تغییر تاریخ کاشت ذرت به عنوان یکی از گزینه های کاهش این تغییر در استان خراسان است. در این تحقیق، دو مدل گردش عمومی (HadCM۳ و IPCM۴)، سه سناریوی تغییر اقلیم (A۱B، A۲ و B۱) و چهار منطقه در استان خراسان (مشهد، بیرجند، بجنورد و سبزوار) مورد استفاده قرار گرفت. مدل رشد و نمو مورد استفاده مدل CSM-CERES-Maize بود. ریز مقیاس نمایی و تبدیل داده های آماری مورد نیاز طی ۱۰۰ سال آینده با استفاده از مدل LARS-WG انجام شد. نتایج نشان داد که در تمام نقاط مورد مطالعه، طی ۱۰۰ سال آینده عملکرد دانه ذرت نسبت به دوره پایه به میزان ۱ تا ۳۹ درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه از شمال به جنوب استان روند خاصی مشاهده نشد، با این وجود بیشترین عملکرد شبیه سازی شده دانه ذرت تحت سناریوی A۱B (۱۲۲۳۴کیلوگرم در هکتار)، سناریوی A۲ (۱۲۶۶۲ کیلوگرم در هکتار) و سناریوی B۱ (۱۲۶۵۳ کیلوگرم در هکتار) در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ در تاریخ کاشت ۳۰ خرداد برای بجنورد به دست آمد. کمترین عملکرد شبیه سازی شده دانه ذرت تحت سناریوی A۱B (۳۳۲۰کیلوگرم در هکتار)، سناریوی A۲ (۲۳۷۰ کیلوگرم در هکتار) و سناریوی B۱ (۳۵۸۲ کیلوگرم در هکتار) در دوره ۲۰۹۹-۲۰۷۰ در تاریخ کاشت ۱۵ خرداد و برای سبزوار به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که تغییر تاریخ کاشت ذرت از اردیبهشت به خرداد برای تمام نقاط به استثنای سبزوار می تواند گزینه مناسبی برای کاهش آثار تغییر اقلیم باشد. واژه های کلیدی: سناریوهای تغییر اقلیم، شبیه سازی رشد گیاه زراعی، عملکرد ذرت، مدل گردش عمومی