شناسایی و بررسی عوامل موثر در انتخاب سبد پروژه ها براساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: صنایع غذای ی شهر تهران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 316

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB03_048

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر شناسا یی و بررسی عوامل موثر در انتخاب سبد پروژه ها براساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: صنایع غذایی شهر تهران) بوده است. روش پژوهش پیمایشی – میدانی بوده است. نمونه مورد بررسی در قسمت بررسی روایی و پایایی ۵۰ نفر از کارکنان شرکت تک ماکارون و در قسمت اولویت بندی ۱۶ نفر از این ۵۰ نفر خبره در زمینه مورد بررسی از شرکت تک ماکارون بوده است. روش نمونه گیری گلوله برفی بوده است. جهت بررسی پژوهش حاضر در ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر در انتخاب سبد پروژه ها براساس رویکرد تصمیم گیری چندم عیاره فازی بوده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده در تحلیل داده های خروجی در محدوده های انتخاب شده صورت می گیرد و برای نتیجه و تحلیل آماری و خروجی پرسشنامه ها از تکنیک AHP فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد سود آوری اقتصادی، منابع انسانی و ابعاد اجتماعی در انتخاب سبد پروژه در صنایع غذایی شهر تهران تاثیر گذار بوده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

المیرا ولی نژاد

کارشناس ارشد رشته مدیریت پروژه دانشگاه ایوانکی

اردشیر احمدی

دانشیار رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی