تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 867

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHP03_413

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1391

چکیده مقاله:

برای ساخت یک سد خاکی، تحقیقات هیدرولوژیکی و شناسایی ژئوتکنیکی و سپس مسائل اقتصادی ، اجتماعی وزیس تمحیطی به دقت بررسی م یشوند. اطلاعاتی از قبیل نوع سد ، ابعاد سد، آب قابل تنظیم سالیانه، حجم مفید، حجم مخزن در نرمال و... م یتوانند ما را در انتخاب محل بهینه سد از نقطه نظر مهندسی و همچنین از نظر اقتصادی کمک کنند. با توجه به افزایش ساخت س دهای کوتاه در سطح کشور، در این مقاله پارامترهای فیزیکی 125 سد خاکی با هسته رسی از ارتفاع 5 الی 30 متر در ایران که در مرحله بهره برداری یا اجرای بدنه بودند، مورد بررسی قرار گرفت. پارامت رهای استفاده شده شامل: آب قابل تنظیم سالیانه، حجم رسوب، حجم مفید، حجم مخزن در نرمال، ارتفاع از بستر، ارتفاع از پی، طول تاج و حجم بدنه است. با بررسی ارتباط بین پارامت رهای مختلف، روابط بین متغیر وابسته و متغی رهای مستقل از نوع خطی، درجه دو، درجه سه، لگاریتمی نمایی بدست آمد. با محاسبه و مقایسه ضریب همبستگی2R بهترین روابط انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان م یدهد که معادلات رگرسیونی ب هدست آمده به دلیل سادگی، کم بودن پارامترهای مستقل و کالیبره شدن برای ایران، در خیلی از موارد به خوبی جواب گو هستند.

کلیدواژه ها:

سد سازی ، پارامت رهای فیزیکی سدهای خاکی ، حجم رسوب ، حجم نرمال ، روابط رگرسیونی

نویسندگان

طاهر رجایی

دکتری عمران آب – محیط زیست، استادیار گروه عمران دانشگاه قم، قم

فرهاد صدیق

دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم

مازیار صفری

دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم۲

علی ناظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :